Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Temininde Elektronik Reçete Ve Rapor Uygulaması Hakkında

  • Haberin Tarihi: Mayıs 7, 2018
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Temininde Elektronik Reçete Ve Rapor Uygulaması Hakkında

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

DUYURU

  AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN HAZIR TIBBİ MALZEMELERİN TEMİNİNDE
ELEKTRONİK REÇETE VE RAPOR UYGULAMASI HAKKINDA

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi
Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşmenin (3.1.3.) maddesi “Tıbbi malzeme/cihaz
raporlarının ve reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için MEDULA
sistemindeki gerekli alt yapı çalışmaları yapılmakta olup tamamlandığında
uygulamaya geçilecektir.” ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk
Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesinin (4.1.4)
maddesi “Tıbbi malzeme raporlarının ve reçetelerinin elektronik ortamda
düzenlenebilmesi için MEDULA sistemindeki gerekli alt yapı çalışmaları
tamamlandığında uygulamaya geçilecektir” hükmüne amirdir. Kurumumuz tarafından
e-reçete ve e-rapor servisleri tamamlanmış olup 01.05.2018 tarihinde uygulama
zorunlu olarak başlayacaktır.
Bu itibarla sağlık hizmeti sunucularının aşağıdaki düzenlemeleri dikkate almaları
gerekmektedir.
1-Elektronik ortamda düzenlenen reçete (e-reçete) ile yapılan başvurularda, hastanın
T.C. Kimlik numarası ve e-reçete numarası ile giriş yapılacaktır. Reçete içeriği cihazın
hasta tarafından alınmaması halinde cihazı teslim alan kişinin kimlik kontrolü
yapılarak, MEDULA sistemi ekranındaki ilgili alana T.C. Kimlik numarası girilerek cihaz
teslim edilecektir.
2- E-reçeteye ilişkin sağlık raporu e-rapor olarak düzenlenmiş ise, rapor MEDULA
sisteminden kontrol edilecektir.
3- E-reçete şeklinde düzenlenen reçetelerde hasta bilgilendirme formu satış merkezi
tarafından sistem üzerinden doldurulacaktır.
4-E-reçete ve e-raporlarda, reçetenin/raporun sistemde kayıtlı olması yeterli olup erapor
ve e- reçete kağıt ortamında istenmeyecektir.

5-E-reçete ve e-raporlarda, Kurumca yapılan incelemede eksiklik tespit edilmesi
halinde gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için reçete sistem üzerinden iade
edilecektir. 6- E-reçetenin, iade tarihinden itibaren sözleşmede düzenlenen teslim
süresi olan 15 (onbeş) iş günü içinde sistem üzerinden Kuruma gönderilmemesi
halinde sözleşmelerin ilgili hükümleri uygulanacaktır.
7- E-reçetelerde, sözleşmelerin ilgili maddelerinde düzenlenmiş olan reçete eki
belgeler ile SUT eki listeler altında düzenlenmiş olan diğer bilgi ve belgeler, sistemden
alınan çıktı arkasına ilave edilecektir.
8- MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması
nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde, manuel olarak düzenlenen reçete
üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması
nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde
belirtilecek olup reçeteyi düzenleyen hekim tarafından da onaylanacaktır.
9- Konu ile ilgili olarak yaşanabilecek aksaklıklar için tmdestek@sgk.gov.tr mail
adresinden iletişim kurulacaktır.
Tüm ilgililere duyurulur.

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.

Sonraki Haber

Bölümün en çok okunan haberleri